Shigemi Sunagawa

Shigemi Sunagawa

Shigemi Sunagawa is an actor, known for Shichinin no samurai (1954), Kakushi-toride no san-akunin (1958) and Mosura tai Gojira (1964).