Yu Lung Hsiao

Yu Lung Hsiao

Yu Lung Hsiao is known for his work on Wu du (1978), Du cheng kuai huo nu (1996) and Hei yu qun long hui (1992).